Zjišťování
Výzkum v rámci rodin
Obstarávaní důležitých dok.
Pro bono

Vážení, vítáme Vás co nejsrděčněji v naší kanceláři.

Zveme Vás k prohlídce našich internetových stránek, čímž získáte přehled o tom, kdo jsme a čím se zabýváme. Jsme rakouskou společností, která na rozdíl od obdobných společností ve světě, není členem nějakého sdružení. V Německu, ve Švýcarsku, ve Velké Británii, v USA a zejména ve Francouzsku jsou genealogicko-historické kanceláře samozřejmostí a jsou sdružena v tzv. komorách. V Rakousku jsou podobná sdružení více méně neznámá.Naše kancelář Genealogisch- Historische Recherchen GmbH (genealogicko-historické výzkumy – společnost s ručením omezeným) byla založena v roce 2004.

Založili ji tři historikové ve spolupráci s jedním univerzitním profesorem (profesor novodobých dějin).Naše společnost se od prvopočátku její existence zabývá zejména genealogickým výzkumem, dědičstvím, tzn. hledáním pozůstalých a poskytuje v tomto smyslu také jiné služby, které jsou neocenitelné při Vašem vlastním výzkumu.


V současné době pracuje v naší společnosti 30 vysoce kvalifikovaných odborníků, zejména historiků a právníků.S naší společností spolupracuje na 120 externích korespondentů a partnerů v téměř 100 zemích světa. Z toho pracují dva spolupracovníci v Israelu, dva ve Velké Británii a dva v Polsku. Také v zemích, kde žije mnoho emigrantů, máme svá zastoupení. V krátké době po založení naší společnosti jsme se zařadili mezi největší společnosti tohto druhu a v současné době se můžeme pochlubit největší genealogickou kanceláří v Rakousku. My, genealogové z povolání, jsme členem Association of professional genealogists (www.apgen.org) a podléháme etickému katalogu této asociace.