April 28, 2008

AKADEMSKA OBUKA ZA GENEALOGA NASLJEDSTVA

Jedna velika privatna bečka obrazovna akademija planira tijekom zime 2008 utemeljenje jedne postdiplomske studijske skupine “Genealogija nasljedstva” sa sljedećim modulima:
- Povijesna tematika emigracija
- Arhivarstvo i znanost o rukopisima
- Međunarodno porezno pravo
- Međunarodni ostavinski postupak
- Promidžba
- Rukovođenje