September 10, 2009

AUSTRIJSKI DAN ARHIVA 2009 U LINCU

Austrijski dan arhiva 2009 u Lincu
(Časopis Udruge austrijskih arhivarki i arhivara)
Izlaganje mr Gottfried Vonwiller-a na stranicama 51-55