September 10, 2009

АУСТРИЈСКИ ДАН АРХИВА 2009 У ЛИНЦУ

Аустријски дан архива 2009 у Линцу
(Часопис Удружења аустријских архиварки и архивара)
Излагање мр Gottfried Vonwiller-а на странама 51-55