April 28, 2008

АКАДЕМСКА ОБУКА ЗА ГЕНЕАЛОГА НАСЛЕЂА

Једна велика приватна бечка образовна академија планира током зиме 2008 оснивање једне постградуалне студијске групе “Генеалогија наслеђа” са следећим модулима:
- Историјска тематика емиграција
- Архиварство и наука о рукописима
- Међународно пореско право
- Међународни оставински поступак
- Маркетинг
- Руковођење