July 13, 2014

Стечај наследника не мења тестамент

DiePresse.com 13.07.2014

Стечај наследника не мења тестамент.

Беч. Случај једне угледне куће заокупљао је Врховни суд (OGH). Глава породице– према OGH један „човек , натпросечно конзервативних  вредносних ставова са  нарочито  израженим смислом за породичну традицију “ – преминуо је 2007. године. Док су остала деца била стамбено збринута за време његовог живота, сада је према тестаменту најстарији син требало да наследи дворац и имање. Он је дао изјаву о преузимању наследства.

Али против сина је отворен стечајни поступак. Да породично наследство не би било изгубљено, на сцену ступа удовица преминулог. И она је дала једну изјаву о преузимању наследства и позивала се на тестамент из 1956. године. Нови тестамент, који фаворизује сина, резултат је једне заблуде о мотиву. Да је преминули знао за синовљевов стечај, одмах би поименице на унуке пренео имовину.

OGH: Никаква заблуда о мотиву

Две инстанце су нови тестамент,  уз осврт на смисао за породичне вредности преминулог, прогласиле неважећим. Врховни суд (6 Ob 168/13v) је противуречио: Уколико преминуло лице има  „породицу у традиционалном смислу  – која се састоји од супружника и брачне деце – онда мотиву ‘Задржавање имовине у породици’, не припада никакво самостално значење“. Јер сваки тестамент у корист рођака има за мотив задржавање имовине у породици. Нови тестамент је састављен без икакве заблуде и важећи је.

Заблуда о мотиву „Задржавање имовине у породици“ би преме Врховном суду могла да буде примењена  у сасвим другим споровима који се тичу тестамената: ако се ради о деци из ранијих бракова, а преминули је доказано желео да имовину задржи у новој породици. (aich)

(“Die Presse”, штампано издање, 14.07.2014)