Rakouská jurisdikce

Bohužel zpochybňují někteří dědicové, na které se v dědickém řízení přišlo zásluhou našich pracovníků, honorářové nároky naší firmy. Níže připojujeme výčet soudních rozhodnutí, která dokládají povinnost dědiců zaplatit:
Nároky z obchodu bez zmocnění (negotiorum gestio) ve výši 35% oprávněné, BG (Obvodní soud) Innere Stadt Wien, 29.11.2010 Nárok na honorář ažco 15-40 %, podle stupně příbuzenství oprávněný, Olg (vrchní zemský soud) wien, 26.5.2010 Potvrzení tohoto rozhodnutí ogh (nejvyšší soudní dvúr), 12.7.2000 nárok genealoga bez zplnomocnění 20% oprávněný OGH (nejvyšší soudní dvúr) 3.10.1996

Mezinárodní rozhodnutí

Také v Evropě potvrdily soudy ve svých rozhodnutích nároky genealogů na honorář. Zde malý výčet:

  • Landgericht Darmstadt, rozsudek ze dne 29. června 2000, 13015/99
  • Kammergericht Berlin, rozsudek ze dne 5. listopadu 2001, 26 U 10301/100
  • Landgericht Berlin, rozsudek ze dne 1. února 2002, 35.0.423/01
  • Tribunal de Grande Instance de Paris z 11. února 2003, 03/80053
  • Tribunal de Grande Instance de Creteil z 18. března 2003, 02/12791/2eme Chambre
  • Landgericht Ellwangen, rozsudek ze dne 14. května 2003, 5 O 95/03
  • Landgericht Berlin, rozsudek ze dne 19. prosince 2003, 35 O 131/03
  • Tribunal de Grande Instance de Grasse vom 27. Januar 2006, RG N° 04/07781
  • Oberlandesgericht Brandenburg, rozsudek ze dne 20. května 2008, 11 U 157/07
  • Landgericht Potsdam, rozsudek ze dne 7. října 2008, 6 O 128/08