O nasi firme

Zveme Vás k prohlídce našich internetových stránek, čímž získáte přehled o tom, kdo jsme a čím se zabýváme. Jsme rakouskou společností, která na rozdíl od obdobných společností ve světě, není členem nějakého sdružení. V Německu, ve Švýcarsku, ve Velké Británii, v USA a zejména ve Francouzsku jsou genealogicko-historické kanceláře samozřejmostí a jsou sdružena v tzv. komorách. V Rakousku jsou podobná sdružení více méně neznámá.

Naše kancelář Genealogisch- Historische Recherchen GmbH (genealogicko-historické výzkumy – společnost s ručením omezeným) byla založena v roce 2004. Založili ji tři historikové ve spolupráci s jedním univerzitním profesorem (profesor novodobých dějin).Naše společnost se od prvopočátku její existence zabývá zejména genealogickým výzkumem, dědičstvím, tzn. hledáním pozůstalých a poskytuje v tomto smyslu také jiné služby, které jsou neocenitelné při Vašem vlastním výzkumu.