Honorář

Na rozdíl od výzkumů v oblasti dědictví, kde je honorář vyplácen jako provize, u všech výzkumů v oblasti rodinných záležitostí činí náš honorář 100,- Eur za hodinu genealogicko-historického výzkumu.

Existuje přirozeně i možnost paušálu, a to u rozsáhlých rešerší, zejména u sestavování rodokmenů, kronik pro větší spolky anebo v případě budování archivů.

Vaše otázky, co se týče honoráře, rádi zodpovíme – telefonicky, faxem anebo e-mailem.
Obraťte se na adresu: office@historiker.at.