Pole působnosti – odborná činnost

Naše kancelář je kompetentním centrem historických výzkumů. Nabízíme Vám široké spektrum historických zjišťování – rešerší.

Kromě týmu v naší domovské kanceláři, využíváme také služeb obrovské sitě dalších specialistů, kteří stojí v případě potřeby k dispozici.