Zjišťování, hledání dědičů

Dědictví propadne dle zákona ve prospěch státu v tom případě, když nebyl sepsán testament.

Postupuje sa zpravidla tak, že když se po oficiálním zvěřejnění nepřihlásí osoba přicházející v úvahu jako dědič, propadne dědictví ve prospěch státu.

Mnohdy se však stává, že osoba, přicházející v úvahu jako dědič o dědictví vůbec neví. Existuje celá řada okolností, za kterých se rodinná pouta přetrhla, ku příkladu válka, emigrace, separace státu, vyhnanství a podobně.

V takových případech je hledání pozůstalých, potencielních dědiců, komplikované a časově i finančně velice nákladné.

Díky naším genealogickým kancelářím, které jejich působností pokrývají takřka celý svět, díky našim spolupracovníkům a v neposledné řadě díky nejnovějšímu softveru a rozsáhlému archivu, daří sa nám řešit jednotlivé případy téměř na 80 procent. I takové případy, které se na první pohled jeví jako neřešitelné, dokážeme relativně rychle a efektivně vyřešit.

Náš výzkum nekončí vypátráním osoby přicházející v úvahu jako dědic, Pokračuje – a sice náš právník zastupuje dědice u soudního procesu. Takže,náš výzkum končí teprve tehdy, když legitimní dědic nadobyde dědictví.

Náš výzkum začínáme zpravidla na základě požadavek notářů, kurátorů, právníků, na základě poptávky osoby, která pečovala o zemřelého anebo na základě veřejné výzvy, či na základě poptávky jiných genealogických kanceláří ve světě.

Právníci australského státu Trustees a tamější genealogická kancelář jsou odpovědni za výzkum v německy hovořících zemích.