Dokumentide uurimine

ÜLEMAAILMNE (AJALOOLISTE) TUNNISTUSTE JA TÕENDITE, DIPLOMITE NING DOKUMENTIDE HANKIMINE

Te vajate oma õiguste ja huvide kaitsmiseks vanu dokumente vms? Me otsime Teile vajalikud dokumendid üles ning hoolitseme ka nende tõendatud ärakirjade ning tõlgete eest.

DOKUMENTATSIOON KODAKONDSUSKÜSIMUSTE ASJUS

Teil on Austria kodakondsuse tunnustamiseks vaja ajaloolisi dokumente? Me otsime vajalikud dokumendid välja, hoolitseme ka nende transkriptsiooni ning tõlke eest vandetõlgi juures.

AJALOOLISTE KIRJALIIKIDE TÕLGE JA TRANSKRIPTSIOON

Teil on vanu dokumente – võib-olla isegi teises keeles – ning Te ei oska neid lugeda. Me transkribeerime need tekstid ning hoolitsema vajaduse korral ka nende tõlke eest.