Pärijate otsing

Seadusjärgne pärimisjärjekord läheb käiku siis, kui pärimisjärjekord testamendi alusel reguleeritud ei ole.
Kui pärast ametliku teadaande avaldamist pärijat ei leita, rakendatakse õiguspädeva kohtu poolt määratud tähtaja möödumisel kohaliku omavalitsuse ja riigi seadusjärgne pärimisõigus, see tähendab, et pärandus läheb kohaliku omavalitsuse või riigi kätte.

Sageli on aga nii, et seadusjärgsed pärijad erinevate sündmuste tõttu (nagu sõjast, pagulusest, väljarändest, riikide lagunemisest jms tingitult) ei tea, et nad pärimisõiguslikud on. Sellistel juhtudel on otsingud tihtilugu väga keerulised ning peale selle ka aeganõudvad ning kulukad.
Tänu meie ülemaailmselt tegutsevale genealoogiliste büroode võrgustikule, meie kõrgelt spetsialiseerunud töötajatele, meie mahukale arhiivile ning uusimate genealoogiliste tarkvaraprogrammide kasutamisele õnnestub meil peaaegu 80%-l juhtumitest kiirelt, efektiivselt ning sujuvalt pärimisõiguslikud isikud üles leida, ning ka seaduslike isikute õiguste maksmapanek kohtulikus õiguskorras sellele spetsialiseerunud advokaatide poolt.
Üldjuhul tegutseme me notarite, pärandvara hooldajate, advokaatide, Austraalia State Trustees’ (kes eelistab genealoogilistest büroodest saksakeelsetes maades meid), pärijate, kellele kuulub seaduse või testamendi alusel ühine osa pärandist, genealoogiliste büroode tellimusel üle terve maakera, või me haarame avalike üleskutsete alusel ise initsiatiivi.