Suguvõsa uurimine

ESIVANEMATE OTSING

Te tahate oma esivanemate kohta rohkem teada? Lähtepunktina uurimistöös kasutame me olemasolevaid dokumente ja teavet arhiivides, kirikuraamatuid jms, et Teie esivanemaid leida.

SUGUPUUDE TEGEMINE

Te ei taha oma perekonnast mitte ainult rohkem teada, vaid ka selle informatsiooni vastavat presentatsiooni? Me koostame sugupuu olemasolevatele dokumentidele ning Teie esivanemate otsingute tulemustele tuginedes visuaalselt atraktiivsel kujul. Soovi korral võime me sugupuud koostada ka genealoogilise arvutiprogrammiga, mille kaudu Teil võimalus avaneb, sugupuusse ka oma järeltulijad lisada.

TEADMATA KADUNUD PEREKONNALIIKMETE OTSING

Te olete adoptsiooni, lahutuse või muu perekonnasündmuse läbi kaotanud kontakti oma perekonnaliikmetega. Me otsime Teie perekonnaliikmeid ülemaailmselt genealoogiliste meetodite abiga.

PEREKONNADOKUMENTIDE KORRASTUS JA ARHIVEERIMINE JMS.

Teil on palju perekonnadokumente, pilte ning perekonna mälestusesemeid, mida arhiveerida, aga Te ei tea, kuidas Te neid ülevaatlikult ning loogiliselt sortida saaksite? Me vaatame need dokumendid üle ja korrastame need Teie jaoks ning loome Teiega koos laiendatava korrasüsteemi. Firmadele pakume me nõudmise korral terve ettevõttearhiivi loomist, samuti – kui soovitud – selle pidevat hooldust.

PEREKONNAKROONIKAD

Te ei taha oma perekonnalugu mitte ainult suuliselt edasi anda? Me koostame Teile dokumentide, kindlate perekonnafaktide, fotode ning perekonnatraditsioonide abil perekonnakroonika.

PEREKONNANIME DOKUMENTATSIOON

Te tahate teada, milline tähendus Teie perekonnanimel on? Me teeme olemasolevate dokumentide alusel kindlaks Teie pere päritolukoha ning uurime Teie perekonnanime tähendust.

HAUDADE OTSING

Te otsite oma sugulaste või tuntud isikute hauda? Me otsime neid haudu ülemaailmselt olemasolevate faktide abil.

AADLIPÄRITOLU KINNITAMINE

Te olete aadlisoost või Te omate vastavat teavet perekonnaringis? Me kontrollime seda informatsiooni ning uurime vastavaid aadliseisuse dokumente.

GENEALOOGILISTE UURIMUSTE FORMULAR