Prikupljanje dokumenata

prikupljanje (POVIJESNIH) UVJERENjA, DIPLOMA I DOKUMENATA ŠIROM SVIJETA

Potrebni su Vam stari dokumenti u cilju zaštite Vaših prava i interesa? Mi ćemo pronaći sve potrebne dokumente i pripremiti ovjerene transkripcije i prijevode izvornika po potrebi.

DOKUMENTACIJA O PRAVU po PITANjIMA DRŽAVLjANSTVA

Potrebni su Vam povijesni dokumenti za dobivanje austrijskog državljanstva? Mi ćemo potražiti sve potrebne dokumente i organizirati njihovu transkripciju i prevođenje koje će prirediti sudski prevoditelji po potrebi.

PRIJEVODI I TRANSKRIPCIJE POVIJESNIH DOKUMENATA

Imate stare dokumente – možda čak na drugom jeziku – koje ne možete pročitati? Mi ćemo transkribirati ove tekstove za Vas i osigurati prijevode ukoliko je to nužno.