Az örökös csődje nem módosítja a végrendeletet

 

DiePresse.com 2014.07.13.

Az örökös csődje nem módosítja a végrendeletet.

Bécs. Egy tekintélyes ház esete, megjelent a Legfelsőbb Bíróságnál (OGH). A családfő aki az OGH szerint „átlagon felül volt elkötelzettje a konzervatív értékeknek, különös tekintettel a családi hagyományokra” 2007-ben hunyt el.  Amíg a többi gyermeknek rendezett volt a lakhatása az ő életében, most a végrendelet szerint a legidősebb fiú örökölte volna a kastélyt és a vagyont. Ő nyilatkozott is az örökség átvételéről.

A fiú ellen azonban csődeljárás indult. Hogy a családi örökség ne vesszen el, színre lépett az elhunyt özvegye. Ő is nyilatkozott az örökség átvételéről, hivatkozva egy 1956-os végrendeletre. Az új végrendelet amely a fiút favorizálja egy téves motiváció eredménye. Ha az elhunyt tudott volna a fiú csődjéről, azonnal az unokák nevére íratta volna a vagyont.

OGH: Semmilyen motivációs tévedés.

Két fokon az új végrendeletet, figyelembe véve az elhunyt családi értékek iránti elkötelezettségét, érvénytelennek nyilvánították. A Legfelsőbb Bíróság (6 Ob 168/13v) ezzel ellentétben: amennyiben az elhunyt személy „elkötelezett volt a családi értékek iránt – amely elsősorban a házastársból és a gyermekekből áll – akkor a családi vagyon megtartásának a motivációjára nem adható semmilyen más tolmácsolás, jelentés”.Mert minden végrendeletnek a rokonok részére az a motivációja, hogy a családi vagyon a családban maradjon. Az új végrendelet mindenféle tévedés nélkül lett elkészítve és érvényes.

A „családi vagyon megtartására” vonatkozó motivációs tévedés a Lefelsőbb Bíróság szerint egészen más esetekben lett volna alkalmazható a végrendelet tekintetében: amennyiben lettek volna gyermekek egy előző házasságból, és az elhunyt az új családban szerette volna tartani a vagyont. (aich)

(“Die Presse”, nyomtatott kiadás, 2014.07.14.)