Az utódok felkutatása

Az örökösödés jogrendszere akkor lép hatályba amikor az örökösödés sorrendje nem került rendezésre végrendelettel vagy az örökhagyó végakaratával.
Amennyiben nincs örökös a halál nyilvános közzétételét követően az ún. magától értendő örökösödési rend az illetékes bíróság által meghatározott határidőt követően lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy a hagyaték az államra száll.
Azonban a tényleges örökösök sok esetben nem ismerik a jogaikat, olyan események bekövetkezte miatt mint pl.: háborúk, széttelepítés, kivándorlás, nemzetek szétvállása stb. Az ilyen esetekben az örökösök felkutatása összetett, hosszadalmas és költséges eljárás.
Köszönve nemzetközi kapcsolatrendszerünknek és származási irodahálózatunknak, magasan szakképzett munkatársainknak, gazdag belső irattárunknak és a legkorszerűbb számítógépes programok használatának, az esetek 80 %-ban képesek vagyunk gyorsan és hatékonyan beazonosítani a tényleges és valós örökösöket. Ezt követően szakügyvédeink meghatározzák az örökösök jogosultságát az adott örökösödési kérdésben.
Munkánkat közjegyzők, hagyatéki megbízottak, kusztoszok, ausztriai államilag megbízott ügyvédek (akik által mi vagyunk származási kérdésekben megbízott iroda a német nyelvterületen), az örökösök szármázásával foglalkozó irodák szövetsége nevében vagy nyilvános kérelmek alapján végezzük.