Прикупљање докумената

прикупљање (ИСТОРИЈСКИХ) УВЕРЕЊА, ДИПЛОМА И ДОКУМЕНАТА ШИРОМ СВЕТА

Да ли су Вам потребни стари документи у циљу заштите Ваших права и интереса? Ми ћемо пронаћи све потребне документе и припремити оверене транскрипције и преводе оригинала по потреби.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРАВУ по ПИТАЊИМА ДРЖАВЉАНСТВА

Да ли су Вам потребни историјски документи да бисте добили аустријско држављанство? Ми ћемо потражити све потребне документе и организовати њихову транскрипцију и превођење које ће приредити судски преводиоци по потреби.

ПРЕВОДИ И ТРАНСКРИПЦИЈЕ ИСТОРИЈСКИХ ДОКУМЕНАТА

Да ли имате старе документе – можда чак на другом језику – које не можете да прочитате? Ми ћемо транскрибовати ове текстове за Вас и обезбедити преводе уколико је то потребно.