АКАДЕМСКА ОБУКА ЗА ГЕНЕАЛОГА НАСЛЕЂА

Једна велика приватна бечка образовна академија планира током зиме 2008 оснивање једне постградуалне студијске групе “Генеалогија наслеђа” са следећим модулима:
– Историјска тематика емиграција
– Архиварство и наука о рукописима
– Међународно пореско право
– Међународни оставински поступак
– Маркетинг
– Руковођење