Сваки други наследник наслеђује 100.000 евра

DiePresse.com 11.05.2014

43 одсто домаћинстава која су имала неко наследство,  наследило је своје главно боравиште.

Беч. Свако друго наследство у Аустрији је у вредности већој од 100.000 евра. То произилази из једне студије аустријске Народне банке. Према њој свако треће домаћинство је већ једном нешто наслеђивало или добило на поклон, сапштава “Allianz Gruppe“. 43 одсто свих домаћинстава са наследством је између осталог наследило своје главно боравиште. Чак и када је медијана (вредност тачно у средини) око 100.000 евра, многа домаћинства наслеђују знатно мање. Уколико се  под лупу стави сада оних 40 одсто који најмање наслеђују, долази се до једне средине од  14.000 евра.

И они се каткад позивају на плаћање: Код једне заоставштине у вредности од  20.000 евра може се рачунати са таксама за јавног бележника од округло 1100 евра, рачуна Xaver Wölfl, руководилац сектора за тржишни менаџмент  у  аустријској „Allianz Gruppe“ , – и саветује животна осигурања, пошто се она не убрајају у заоставштину.

Али има и тежих грешака у наслеђивању: Како Heinrich Weninger наводи у својој књизи  „Правилно наслеђивање имовине “ , у то се убраја непознавање одређених последица  (као нпр. да животни партнери немају законско право наслеђивања) или непотпуност података („моје злато у банци “, при чему се не наводи, о којој банци се ради).

(“Die Presse”, штампано издање, 12.05.2014)

PDF ПРИКАЗАТИ