Стечај наследника не мења тестамент

DiePresse.com 13.07.2014

Стечај наследника не мења тестамент.

Беч. Случај једне угледне куће заокупљао је Врховни суд (OGH). Глава породице– према OGH један „човек , натпросечно конзервативних  вредносних ставова са  нарочито  израженим смислом за породичну традицију “ – преминуо је 2007. године. Док су остала деца била стамбено збринута за време његовог живота, сада је према тестаменту најстарији син требало да наследи дворац и имање. Он је дао изјаву о преузимању наследства.

Али против сина је отворен стечајни поступак. Да породично наследство не би било изгубљено, на сцену ступа удовица преминулог. И она је дала једну изјаву о преузимању наследства и позивала се на тестамент из 1956. године. Нови тестамент, који фаворизује сина, резултат је једне заблуде о мотиву. Да је преминули знао за синовљевов стечај, одмах би поименице на унуке пренео имовину.

OGH: Никаква заблуда о мотиву

Две инстанце су нови тестамент,  уз осврт на смисао за породичне вредности преминулог, прогласиле неважећим. Врховни суд (6 Ob 168/13v) је противуречио: Уколико преминуло лице има  „породицу у традиционалном смислу  – која се састоји од супружника и брачне деце – онда мотиву ‘Задржавање имовине у породици’, не припада никакво самостално значење“. Јер сваки тестамент у корист рођака има за мотив задржавање имовине у породици. Нови тестамент је састављен без икакве заблуде и важећи је.

Заблуда о мотиву „Задржавање имовине у породици“ би преме Врховном суду могла да буде примењена  у сасвим другим споровима који се тичу тестамената: ако се ради о деци из ранијих бракова, а преминули је доказано желео да имовину задржи у новој породици. (aich)

(“Die Presse”, штампано издање, 14.07.2014)